a.readmore { /* CSS properties go here */ }a.readmore { /* CSS properties go here */ }

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Η Παιδεία για πολλά χρόνια αποτέλεσε ένα πεδίο πειραματισμών, συγκρούσεων συμφερόντων, εκκόλαψης ανίκανων, στείρου συνδικαλισμού και άλλων πολλών παρόμοιας υφής φαινομένων. Είναι ένας χώρος που θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές, ξεκινώντας πρώτα και φυσικά από την επαναδιατύπωση των σκοπών και των στόχων της. Όπως συμβαίνει σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής -ειδικά στην Παιδεία λόγω της άμεσης σχέσης που έχει με τη διαμόρφωση και εκπαίδευση ενός ολόκληρου λαού και του τρόπου που επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες- το περιεχόμενό της διαμορφώνεται ανάλογα με την απάντηση που παίρνουμε στην ερώτηση: «Τι θέλω να πετύχω;».

Ο πολυσχιδής χαρακτήρας της Παιδείας και η σημασία που έχει κάθε χωριστό τμήμα της και κάθε διακριτό στοιχείο της, επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της σε κάθε της λεπτομέρεια, γιατί κάθε λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει, να διαμορφώσει ή να ακυρώσει ολόκληρο το αποτέλεσμα. Για την σημερινή ελληνική πολιτεία, ο ρόλος της Παιδείας είναι συγκεκριμένος: η παραγωγή μαζανθρώπων, που ενηλικιούμενοι θα γίνουν καλοί ψηφοφόροι, χωρίς γνώση, χωρίς κριτική σκέψη, χωρίς εθνική συνείδηση. Η παραγωγή δηλαδή κατάλληλων ανθρώπων για να στηρίζουν ένα αποτυχημένο και απάνθρωπο πολιτικό σύστημα, χωρίς να κατανοούν ούτε γιατί το κάνουν ούτε αν πρέπει να το αλλάξουν.

Προς την κατεύθυνση της επίλυσης σημαντικών προβλημάτων παρατίθενται παρακάτω ορισμένες προτάσεις πάνω σε θέματα Παιδείας και εκπαίδευσης, οι οποίες συντάχθηκαν με γνώμονα την ήδη υπάρχουσα κατάσταση, τις πάγιες ιδεολογικές θέσεις του εθνικισμού και τη δυνατότητα εξαγωγής πολιτικών προτάσεων απ’ αυτές. Δεν είναι το πρόγραμμα ενός εθνικού κράτους, ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν υπόκειται σε έγκριση από το πλήθος και είναι πιο εύκολο να διαμορφωθεί και φυσικά να εφαρμοστεί. Πρόκειται για κάποιες θέσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα μεταβατικό πολιτειακό και πολιτικό στάδιο και τα περισσότερα σημεία έχουν τη δεδηλωμένη κατά καιρούς θετική άποψη της κοινής γνώμης.

Γενικές Αρχές

Η Παιδεία αποτελεί τον αποκλειστικό παράγοντα της ύπαρξης και διατήρησης του έθνους, καθώς απ’ αυτήν εξαρτάται τόσο η διαμόρφωση των αξιών που διέπουν το έθνος όσο και η ενστάλαξη των αξιών αυτών στους αυριανούς πολίτες. Ουσιαστικά η ίδια η επιβίωση του έθνους εξαρτάται άμεσα και νομοτελειακά από το είδος της Παιδείας που παρέχεται στους αυριανούς πολίτες. Με γνώμονα το παραπάνω, η Παιδεία θα πρέπει να είναι πρωτίστως εθνική, προσανατολισμένη σ᾽ αυτόν ακριβώς τον σκοπό: τη διατήρηση και προαγωγή των εθνικών αξιών, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσα από την διαμόρφωση των αυριανών πολιτών σε συνειδητοποιημένα μέλη μιας μεγάλης εθνικής ομάδας που θα έχουν συναίσθηση και επίγνωση τόσο της καταγωγής τους όσο και της αποστολής τους. Έτσι, σαν πρώτη βάση για την δημιουργία μιας εθνικής Παιδείας θα πρέπει να είναι η έδρασή της πάνω στις παραδοσιακές αιώνιες αξίες του Ελληνισμού που επέτρεψαν στο ελληνικό έθνος όχι μόνον να επιβιώσει αλλά και να μεγαλουργήσει στο παρελθόν.

Ταυτόχρονα, η Παιδεία (και κατ’ επέκταση η εκπαίδευση), ως ζωντανός οργανισμός που συνεχώς εξελίσσεται και αναδιαμορφώνεται, θα πρέπει να είναι σύγχρονη, με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ατόμων και της κοινωνίας, πάντα προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του έθνους και του λαού.

Ο βασικός συντελεστής μιας τέτοιας Παιδείας είναι ο εκπαιδευτικός, ένας λειτουργός που απαξιώθηκε από το σύστημα κοινωνικά και οικονομικά, ώστε να γίνει μίζερος δημόσιος υπάλληλος, χωρίς συναίσθηση του έργου του και της αποστολής του, χωρίς συναίσθηση της ευθύνης του. Η αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης των εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ο απαραίτητος καταλύτης που θα πραγματοποιήσει το μεγάλο εγχείρημα της επανελλήνισης της Παιδείας. Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα αναλυτικά προγράμματα, να επανεγγραφούν τα βιβλία και να αναθεωρηθούν οι νόμοι που διέπουν τη δομή και λειτουργία της εκπαίδευσης (Ν. 1566/85, 3848/10, 4057/12, ΠΔ 201/98, κτλ).

Βασικοί Άξονες

Η εκπαίδευση θα παρέχεται σε τρία επίπεδα: πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρωτοβάθμια θα περιλαμβάνει την προσχολική και σχολική εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά), η δευτεροβάθμια τα Γυμνάσια - Λύκεια (παντός τύπου) και η τριτοβάθμια τα Πανεπιστήμια και τις Ανώτερες Τεχνικές Σχολές. Τα Νηπιαγωγεία αποτελούν τον προθάλαμο της σχολικής εκπαίδευσης.

Τα Δημοτικά σχολεία παρέχουν στους μαθητές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερες βαθμίδες. Ταυτόχρονα, το Δημοτικό σχολείο θα πρέπει να τους προετοιμάσει για το ρόλο τους ως συνειδητοποιημένους Έλληνες πολίτες, ενσταλάζοντας την αγάπη για την πατρίδα και το Έθνος, την αγάπη και την αλληλεγγύη για τον συνέλληνα. Ο ρόλος αυτός του σχολείου καθορίζει και το περιεχόμενο των σπουδών που θα προσφέρει. Η έδραση των προγραμμάτων σπουδών στις ελληνικές εθνικές αξίες και η προαγωγή αυτών θα υπάρχει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα Γυμνάσια θα λειτουργούν ως ενδιάμεσα εκπαιδευτικά κέντρα, ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εισάγοντας το μαθητή στην επιστημονική γνώση και προετοιμάζοντάς τον για την ένταξή του στην παραγωγική διαδικασία, είτε κατευθύνοντάς τον προς ανώτερες σπουδές είτε προς τις ειδικές τεχνικές σχολές. Τα Λύκεια θα απεμπολήσουν το ρόλο τους ως προπαρασκευαστικά κέντρα εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα προσφέρουν ουσιαστική Παιδεία στους μαθητές τους, ανάλογα με τον τύπο τους.

Προτείνεται η δημιουργία διαφόρων τύπων Λυκείων που ο κάθε ένας θα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις, παράλληλα με τη γενική Παιδεία που θα είναι κοινή για όλους. Το τι έγραψε ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία» του θα πρέπει να το γνωρίζει και ο αυριανός γιατρός και ο αυριανός γεωργός. Τα Πανεπιστήμια και οι Ανώτερες Τεχνικές Σχολές θα οδηγούν στην απόκτηση ανώτατου πτυχίου ειδίκευσης σε κάποια επιστήμη ή τέχνη. Από χώροι εκκόλαψης των αυριανών συνδικαλιστών θα μετατραπούν σε χώρους μάθησης και έρευνας.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΝΔΑΛΟΥΣ

1. Η οργάνωση του σχολείου σαν ενιαία οργανική μονάδα, στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό καθαριότητας, το προσωπικό φύλαξης και εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων, με διακριτά τα καθήκοντα του καθενός. Επικεφαλής της μονάδας αυτής είναι ο διευθυντής του σχολείου που είναι και ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των εργαζομένων σ’ αυτό.

2. Η δημιουργία ειδικού σώματος φύλαξης των σχολικών κτιρίων (σχολικοί φύλακες). Οι φύλακες αυτοί θα είναι ένστολοι και θα αναλαμβάνουν τη φύλαξη του σχολικού χώρου, κατά τις ώρες που αυτή είναι απαραίτητη, σε άμεση συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές. Έργο τους θα είναι η αποτροπή της εισόδου σε οποιοδήποτε εξωσχολικό στοιχείο και η προφύλαξη του κτιρίου από βανδαλισμούς. Το κόστος κάλυψης της φύλαξης των σχολικών κτιρίων έχει αποδειχτεί πως είναι κλάσμα του κόστους που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου. Οι ένστολοι σχολικοί φύλακες θα κληθούν να προστατεύσουν σχολεία που έχουν ανάγκη ή που παρουσιάζουν αυξημένα κρούσματα βανδαλισμών, κυρίως στα αστικά κέντρα. Οποιαδήποτε προσπάθεια τρίτου να εισέλθει στο χώρο του σχολείου χωρίς άδεια από τον φύλακα (ο οποίος θα είναι υπεύθυνος έναντι της υπηρεσίας για οποιαδήποτε παραβίαση) θα διώκεται ποινικά.

3. Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου θα είναι από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, με υποχρεωτικό ωράριο από τις 8 έως τις 2 το μεσημέρι. Ο θεσμός του ολοημέρου σχολείου θα ενισχυθεί και θα εμπλουτιστεί με δραστηριότητες που θα προάγουν το ρόλο του σχολείου, ενώ το κτίριο μπορεί να χρησιμοποιείται και για επιμορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιούνται με ευθύνη άλλων φορέων της τοπικής κοινωνίας, π.χ. μαθήματα ζωγραφικής οργανωμένα από το σύλλογο γονέων, κτλ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
4. Τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου βαρύνουν την πολιτεία. Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνεται μέσω του συστήματος των ΧΕΠ (Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής). Στην αρχή του σχολικού έτους, με βάση τις ανάγκες και το μέγεθος του σχολείου κατατίθεται στο όνομα του διευθυντή (ως υπολόγου) σε έντοκο λογαριασμό του σχολείου το ποσό που υπολογίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου. Ο διευθυντής θα καταθέτει στο τέλος του έτους τα απαραίτητα δικαιολογητικά αγορών στην ΥΔΕ (Υπηρεσία Δημοσιονομικών Εξόδων), ώστε να γίνει ο έλεγχος και η δικαιολόγηση των δαπανών. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο παραμένει στον τραπεζικό λογαριασμό. Αν το ποσό δεν επαρκέσει, ο διευθυντής αιτείται συμπληρωματικού ΧΕΠ. Μέχρι την εκκαθάριση του ΧΕΠ, ο διευθυντής παραμένει υπόλογος έναντι του κράτους, όσον αφορά στις δαπάνες του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται τόσο οι δαπάνες όσο και οι προμηθευτές. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και με απόλυτη επιτυχία στη χρηματοδότηση των γραφείων εκπαίδευσης του εξωτερικού. Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα θέρμανσης, ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας που θα αντιμετωπίζονται σε κεντρικό επίπεδο με ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Μπορεί, για παράδειγμα, η θέρμανση των σχολείων να ανατεθεί σε ειδική υπηρεσία του κράτους, η οποία θα εφοδιάζει απ’ ευθείας τα σχολεία με αδασμολόγητα καύσιμα και που θα αποτρέπει με τον τρόπο αυτό φαινόμενα υπεξαίρεσης καυσίμων, όπως παρατηρείται σήμερα.

5. Η συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων μπορεί να ανατεθεί σε μια κρατική υπηρεσία που μπορεί να δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και που θα έχει σαν αποστολή την συντήρηση και επισκευή των δημοσίων κτιρίων με χαμηλό σχετικά κόστος, υψηλή ποιότητα εργασίας και μικρούς χρόνους παράδοσης των έργων. Εναλλακτικά, επειδή πρόκειται για μόνιμη και διαρκή ανάγκη, μπορεί ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων να αναλάβει και τη συντήρηση των σχολείων, εκτός από το κτίσιμο τους, εμπλουτιζόμενος με έμψυχο δυναμικό και υλικά.

6. Οι αγορές που γίνονται για το σχολείο και για ορισμένα είδη θα είναι απαλλαγμένες ΦΠΑ και θα γίνονται με ευθύνη του διευθυντή. Πρόκειται για πρακτική που ισχύει στις ΗΠΑ και κρίνεται ότι εξυπηρετεί τα μέγιστα στη λειτουργικότητα του σχολείου, καθώς του επιτρέπει να προμηθεύεται ακριβά υλικά (κυρίως ηλεκτρονικό εξοπλισμό) πιο εύκολα. Για την αποφυγή αγοράς τέτοιου εξοπλισμού για ίδια χρήση, οτιδήποτε προμηθεύεται το σχολείο χωρίς φόρο θα πρέπει να καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο και να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο. Οποιαδήποτε παραβίαση του παραπάνω θα έχει σαν αποτέλεσμα την ποινική δίωξη του διευθυντή (ο οποίος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την προμήθεια τέτοιων υλικών) για υπεξαίρεση, με το ερώτημα της απόλυσης. Σε περίπτωση αντικατάστασης του υλικού, το πεπαλαιωμένο ή χαλασμένο υλικό παραδίδεται στην υπηρεσία για ανακύκλωση και για διαπίστωση της αναγκαιότητας αντικατάστασής του.

7. Το σχολείο λειτουργεί κάτω από διπλή ταυτότητα. Αυτή της δημόσιας υπηρεσίας και του εκπαιδευτικού κέντρου. Υπό το πρίσμα αυτό, τα σχολεία θα παραμένουν ανοιχτά το καλοκαίρι, υπό την ευθύνη του διευθυντή, έστω και με συγκεκριμένα μειωμένο ωράριο. Ταυτόχρονα, ο χώρος του σχολείου θα παραμένει ανοιχτός, ώστε να λειτουργεί ως χώρος συγκέντρωσης των παιδιών της τοπικής κοινωνίας. Η συγκέντρωση των ανθρώπων στο χώρο του σχολείου, έχει παρατηρηθεί ότι όχι μόνο απωθεί τη συγκέντρωση εξωσχολικών, αλλά λειτουργεί και αποτρεπτικά για καταστροφές και βανδαλισμούς. Με τον τρόπο αυτό, το σχολείο από ένα στενά εκπαιδευτικό ίδρυμα, γίνεται το κέντρο της τοπικής κοινωνίας, με όσα οφέλη αυτό μπορεί να προσφέρει.

8. Το σχολείο, σαν δημόσια υπηρεσία, έχει όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη φύση του αυτή. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, μπορεί να διεκπεραιώνει τις σχετικές διοικητικές υποθέσεις των πολιτών (θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση φωτοαντιγράφων, κτλ), ενέργεια που θα αποσυμφορήσει άλλες υπηρεσίες.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

9. Κοινωνική αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης του εκπαιδευτικού. Κατάταξή του στην κατηγορία των λειτουργών του δημοσίου. Αναλόγως οικονομική εναρμόνισή των μισθών των εκπαιδευτικών με τους μισθούς άλλων λειτουργών της δημόσιας ζωής.

10. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης, επίδοσης, συνέπειας, επιμόρφωσης και διαθεσιμότητας μέσων. Η αξιολόγηση θα είναι κάθετη, ξεκινώντας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και καταλήγοντας στους δασκάλους της τάξης, αλλά και στο υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου. Σχετικά με την αξιολόγηση θα κατατεθεί χωριστό παράρτημα.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΘΝΟΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

11. Τα βιβλία της Ιστορίας θα πρέπει να απεμπλακούν -επιτέλους- από την προβολή του σύγχρονου μύθου της «φιλίας των λαών», τη στιγμή μάλιστα που τα σχολικά βιβλία των γειτόνων μας, προβάλλουν τις (ανύπαρκτες) γνωστές αλυτρωτικές τους θέσεις. Είναι απαράδεκτο να δηλητηριάζουμε τους μαθητές των σχολείων μας με κηρύγματα περί «ελληνοτουρκικής φιλίας», όταν οι Τούρκοι διδάσκουν στα δικά τους σχολεία πως το Αιγαίο είναι «τουρκική λίμνη» και οι Σκοπιανοί πως η «Σολούν» (Θεσσαλονίκη) θα γίνει η πρωτεύουσα του αυριανού «μακεδονικού» κράτους.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

12. Τα μουσικά σχολεία διευρύνονται και ονομάζονται πλέον «καλλιτεχνικά σχολεία». Καλύπτουν όλο το φάσμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι την Γ΄ Λυκείου και η παρεχόμενη εκπαίδευση καλύπτει όλο το καλλιτεχνικό φάσμα. Στα σχολεία αυτά θα φοιτούν μαθητές με καλλιτεχνικές δυνατότητες (χορός, μουσική, υποκριτική) κατόπιν επιλογής και οι απόφοιτοι των σχολείων αυτών θα έχουν άμεση πρόσβαση στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα (μουσικολογίας, θεατρολογίας, κτλ), χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Τα σχολεία αυτά θα έχουν διευρυμένο ωράριο και το αναλυτικό τους πρόγραμμα θα περιλαμβάνει -οπωσδήποτε- τα μαθήματα της γενικής παιδείας, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν διατυπωθεί στα προηγούμενα, παράλληλα με τα εξειδικευμένα μαθήματα κάθε κλάδου.

13. Ιδρύονται «αθλητικά σχολεία» που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι την Γ΄ Λυκείου. Στα σχολεία αυτά θα γίνονται δεκτοί μαθητές κατόπιν επιλογής. Τα σχολεία θα λειτουργούν πλησίον αθλητικών εγκαταστάσεων και σκοπός τους είναι η παροχή ολοκληρωμένης αθλητικής παιδείας στους μαθητές που έχουν τις αντίστοιχες δυνατότητες, με απώτερο σκοπό την προώθηση και καλλιέργεια του επαγγελματικού αθλητισμού. Θα υπάρχει ειδική μέριμνα για τη σίτιση των μαθητών, ενώ οι απόφοιτοι θα μπορούν να συνεχίσουν, εφ᾽ όσον το επιθυμούν, στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Τα ΤΑΔ (Τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης) καταργούνται.

14. Καθιερώνεται ο θεσμός του «Σχολείου πρωτογενούς παραγωγής» που θα λειτουργεί στην περιφέρεια, σαν ένα επαγγελματικό λύκειο για την εκπαίδευση των μαθητών πάνω σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής (αλιεία, κτηνοτροφία, γεωργία). Στο λύκειο αυτό, εκτός από τη γενική παιδεία, οι μαθητές θα έρχονται σε επαφή με τις επιστημονικές μεθόδους της πρωτογενούς παραγωγής, τις οποίες θα κληθούν να εφαρμόσουν. Οι απόφοιτοι των σχολείων αυτών θα έχουν άμεση πρόσβαση στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα εφ᾽ όσον το επιθυμούν (π.χ. Γεωπονίας, Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής, Τεχνολογίας Τροφίμων, κτλ). Η πολιτεία μπορεί να δίνει κίνητρα για τη φοίτηση στα σχολεία αυτά, όπως π.χ. χρηματοδότηση των αποφοίτων για την ενασχόλησή τους με την πρωτογενή παραγωγή.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
15. Καταργούνται οι πανελλήνιες εξετάσεις, τουλάχιστον με τη σημερινή μορφή, για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας και αποδεσμεύεται η εισαγωγική διαδικασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το Λύκειο. Η εισαγωγή στα ΤΕΙ μπορεί να γίνεται χωρίς εξετάσεις και η εγγραφή σ᾽ αυτά δεν θα δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο για τη συγκεκριμένη χρονιά. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα πρέπει υπεύθυνα και με βάση τις δυνατότητές τους να αποφασίζουν αν θα ακολουθήσουν Πανεπιστημιακές ή Ανώτερες Τεχνολογικές Σπουδές. Μια τέτοια διαδικασία θα ενισχύσει τόσο τη λειτουργικότητα των ΤΕΙ όσο και το κύρος των ΑΕΙ.

16. Οι Σχολές στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και όχι μετά τις 15 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να ορίζουν τον αριθμό των Ελλήνων εισακτέων με εξετάσεις (τακτικοί εισακτέοι). Ποσοστό επί των εισακτέων αυτών για κάθε σχολή θα διατίθεται για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια ειδικών κατηγοριών, όπως π.χ. Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων της αλλοδαπής, πασχόντων από σοβαρά νοσήματα, κτλ. Η προθεσμία τίθεται, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος προγραμματισμού.

17. Η εισαγωγή στα πανεπιστήμια των Ελλήνων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίες θα πιστοποιούνται από πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές και θα επιφέρουν αναπηρία 67% και άνω, σύμφωνα με την ΥΑ που ίσχυε προ μνημονίου, δεν θα υπόκεινται σε εξετάσεις, αλλά ως κριτήριο θα είναι ο βαθμός απολυτηρίου του Λυκείου. Το ποσοστό των εισακτέων αυτής της κατηγορίας θα είναι 1% επί του αριθμού των τακτικών εισακτέων, όπως ορίζεται από την κάθε σχολή. Οι υποψήφιοι αυτών των κατηγοριών θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μέχρι σε 3 διαφορετικές σχολές του ίδιου ή διαφορετικού πανεπιστημίου.

18. Στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι εισακτέοι θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι Έλληνες το γένος. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές διαδικασίες εισαγωγής στις σχολές αυτές, λόγω ακριβώς του ευαίσθητου τομέα που αυτές καλύπτουν.

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

19. Η έρευνα θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής από την Πολιτεία και η χρηματοδότησή της να εκληφθεί όχι σαν σπατάλη χρημάτων αλλά σαν επένδυση, όπως πραγματικά είναι. Ερευνητικές προσπάθειες κάθε είδους από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή από ομάδες φοιτητών θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να προστατεύονται, ενώ τα αποτελέσματά τους θα ανήκουν στην ελληνική Πολιτεία.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
20. Σε κάθε πανεπιστημιακό συγκρότημα και για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια στο χώρο, ιδρύεται αστυνομικό τμήμα, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση της ασφάλειας του χώρου και την προστασία της περιουσίας του ιδρύματος. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τον πληθυσμό ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος και το πλήθος των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σ’ αυτό, η παρουσία μιας αστυνομικής δύναμης που θα αποκαθιστά την τάξη και θα προστατεύει το χώρο, κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη.

21. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι χώρος πολιτικής προπαγάνδας και δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν τέτοιο, όπως δεν λειτουργεί με το περιεχόμενο αυτό σε κανένα σημείο του πολιτισμένου κόσμου. Είναι χώρος έρευνας, μάθησης, πολιτισμού. Η πολιτική δραστηριότητα μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο, τουλάχιστον με τον τρόπο που ασκείται σήμερα, θα πρέπει να αναθεωρηθεί σοβαρά, όπως θα πρέπει να αναθεωρηθεί η πολιτική δραστηριότητα αυτού του είδους σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα οποιασδήποτε βαθμίδας. Ως εκ τούτου καταργούνται οι φοιτητικές παρατάξεις των κομμάτων, που μόνο προβλήματα έχουν προκαλέσει στην λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου