a.readmore { /* CSS properties go here */ }a.readmore { /* CSS properties go here */ }

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ


Ο Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή κατέθεσε σήμερα τροπολογία για την επαναφορά μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά.
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)»

ΘΕΜΑ: «Επαναφορά μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Είναι γνωστό και γενικά αποδεκτό ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και δυσκολίες που οφείλονται στο νησιωτικό τους χαρακτήρα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον το άρθρο 101 παρ.4 του αναθεωρηθέντος συντάγματος, επιτάσσει ότι: Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση «υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους». Ανάλογη αναφορά, για την αναγκαιότητα στήριξης των νησιωτικών και μειονεκτικών περιοχών, περιλαμβάνεται και στη Συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές στο άρθρο 121 του διεθνούς δικαίου θαλάσσης UNCLOS 1982.

Τα βασικότερα προβλήματα είναι τα ακόλουθα:

Τα νησιά λόγω της γεωγραφικής τους θέσης είναι αποκομμένα από την ηπειρωτική χώρα και επομένως και από την εσωτερική αγορά. Οι μετακινήσεις αλλά και οι εισαγωγές και οι εξαγωγές προϊόντων επιβαρύνονται υπέρμετρα, με αποτέλεσμα το κόστος των προϊόντων τόσο στον έμπορο όσο και στον καταναλωτή και συνακόλουθα εν συνόλω, το κόστος διαβίωσης να είναι μεγαλύτερο.

Ιδιαίτερα στα μικρά νησιά τα προβλήματα είναι περισσότερα επειδή ο μικρός πληθυσμός που έχουν δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας που θα βοηθούσαν την εν γένει ανάπτυξη τους. Η ακτοπλοϊκή κυρίως αλλά και η αεροπορική σύνδεση σήμερα αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη τους, λόγω της προβληματικής κατάστασης που επικρατεί στους τομείς αυτούς, αποτελεί δε άμεση προτεραιότητα η αναβάθμιση της προσπελασιμότητας από αέρος και θαλάσσης στα νησιά, αφού είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να μην είναι απομονωμένα και να έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Υπάρχει ανάγκη για την άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων για την ενίσχυση των υποδομών και την καλύτερη λειτουργία της υγείας και της παιδείας, που παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα αλλά και για τη στήριξη της απασχόλησης. Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερα εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων που έχει σήμερα σε κάθε δραστηριότητα η οικονομική κρίση.

Οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος αλλά και της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να μένουν γράμμα κενό αλλά να υλοποιούνται καθημερινά στην πράξη.

Τα νησιά μας πρέπει να έχουν ισοδύναμες ευκαιρίες με την ηπειρωτική χώρα στην συγκοινωνιακή, οικονομική, ενεργειακή, εφοδιαστική και ιατροφαρμακευτική επάρκεια. Στην πράξη, όμως, σημειώνεται ελλιπής συγκοινωνιακή κάλυψη των νησιών με αντίκτυπο στην ικανότητα εφοδιασμού, τεράστιες ελλείψεις σε δομές υγείας, σε ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό κλπ.

Οι μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα, έχουν οδηγήσει στη λήψη υφεσιακών μέτρων και για τη νησιωτική χώρα, γεγονός που αντιτίθεται στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η αύξηση του ΦΠΑ σε 23% για εισιτήρια ΟΣΕ-ακτοπλοΐας-αεροπορικά, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εστίαση, τρόφιμα, νερό, ξυλεία, τιμολόγια ΔΕΗ-φυσικού αερίου, αγροτικών προϊόντων, θέατρων, εφημερίδων, περιοδικών είναι το τελειωτικό χτύπημα όχι μόνο για τον τουρισμό αλλά και για την επιβίωση των νησιωτών.

Αξίζει να συγκρίνουμε το ΦΠΑ με άλλες χώρες της Ε.Ε. και ανταγωνιστικές μας. Η Ιταλία-Γαλλία-Αυστρία-Ισπανία έχουν ΦΠΑ 10% σε ξενοδοχεία/εστίαση, η Κροατία 13%, η Γερμανία 7%-19% ενώ η Τουρκία 8%. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι 23%, στην Ιταλία 22%, στην Γαλλία-Αυστρία 20% ενώ η Γερμανία έχει 19%. Δηλαδή οι «εταίροι» μας, που μας επιβάλλουν ΦΠΑ 23% έχουν το χαμηλότερο στην ευρωζώνη (κυρίως η Γερμανία).

Εξάλλου, το ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να περιοριστούν οι ανισότητες και τα προβλήματα.

Με το τρίτο Μνημόνιο, καταργήθηκε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά, παρά τις διακηρύξεις της Κυβέρνησης ότι αυτό αποτελούσε «κόκκινη γραμμή». Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 3 της υποπαρ. Δ2 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 «δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 μειώσεις των συντελεστών Φ. Π. Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως: Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά». Έτσι για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σκιάθο από 1.10.2015 και για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο από 1.6.2016, δεν ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και εφαρμόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα. Εξάλλου για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, που προβλέπονταν συντελεστές ΦΠΑ μειωμένοι κατά τριάντα τοις εκατό (30%), οι οποίοι καταργούνταν από 1.1.2017 κατ’ εφαρμογή της τελευταίας, τρίτης φάσης αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ στο πλαίσιο της μνημονιακής δέσμευσης, για την εξομοίωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά με αυτούς που ισχύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Σύμφωνα με το πρόσφατο «διάγγελμα» του Πρωθυπουργού, αναστέλλεται η προγραμματισμένη αύξηση από 1.1.2017 στα παραπάνω νησιά επειδή έχουν πληγεί ιδιαίτερα λόγω των λαθρομεταναστευτικών ροών.

Κοινός τόπος είναι ότι, συνολικά, η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών δεν επέφερε κανένα θετικό αποτέλεσμα στην εθνική οικονομία. Αντιθέτως, επλήγη η ανταγωνιστικότητα των νησιών, υπονομεύτηκε η οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική και επιδεινώθηκαν οι ήδη βεβαρημένες νησιωτικές οικονομίες.

Με την προτεινόμενη διάταξη και στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος αλλά και της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως αντιστάθμισμα για τα ιδιαίτερα προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οφείλονται στο νησιωτικό τους χαρακτήρα, καταργείται, για το σύνολο των νησιών, η θεσπισθείσα, με τις διατάξεις α) περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, β) περίπτωση 3 της υποπαρ. Δ2 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και γ) παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 4389/2016, κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και επακόλουθα η αύξηση τους και η εξομοίωση τους με αυτούς που ισχύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, και επαναφέρονται, από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου και χωρίς αναδρομική ισχύ, οι αρχικές ρυθμίσεις για μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά όπως προβλέπονταν στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο …

«Καταργούνται, από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου και χωρίς αναδρομική ισχύ, οι διατάξεις: α) περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, β) περίπτωση 3 της υποπαρ. Δ2 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και γ) παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 4389/2016.»

Αθήνα, 15/12/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου